Bc. Ivana Hošková

Diplomová práce

Krizový management obce (města)

Lány Village Crisis management
Anotace:
Problematikou krizového managementu se zabývají prakticky všechny oblasti činnosti státní správy i všechny činnosti života naší společnosti. Krizový management ve veřejné správě je chápán jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení, metod a opatření. Integrovaný záchranný systém spolupracuje na daném území s orgány krizového řízení v působnosti konkrétního obecního úřadu, což je hlavním …více
Abstract:
Crisis management issues involve basically all areas of government activities and all activities of life in our society. Crisis management in public administration is seen as a coherent set of approaches, views and experiences, advice and methods and measures. The integrated rescue system works on the territory of the crisis management bodies in particular the scope of municipal authority, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Preclík, M.I.M

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní