Bc. Petra Bártová, DiS.

Master's thesis

Opravné položky k pohledávkám

Adjusting entries of receivables
Abstract:
Práce je zaměřena na opravné položky k pohledávkám. Teoretická část vychází z platného legislativního rámce pro tvorbu účetních i daňových opravných položek k pohledávkám. Jsou popsány pohledávky z celkového hlediska. Praktická část práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu tvorby opravných položek v konkrétní účetní jednotce. Na základě provedené analýzy jsou identifikovány ve sledované oblasti …more
Abstract:
This work is focused on adjusting entries of receivables. The theoretical part is based on the current legislative scope for creation of accounting and tax adjusting entries of receivables. Receivables are described in complex point of view. Practical part is focused on the analysis of the current status of creating adjusting entries in specific accounting unit. On the basis of the analysis are identified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Marie Barančicová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management