Patrik Kroc

Master's thesis

Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost

Gross Domestic Product and Alternative Indicators of Wellbeing - Their Importance and Measurability
Anotácia:
Cílem mojí diplomové práce je najít vhodný způsob měření blahobytu ve společnosti, který bude zohledňovat nejen objektivní determinanty kvality života, ale také poznatky z oblasti identifikace subjektivních faktorů životní spokojenosti obyvatel. Tohoto cíle je v práci dosaženo zejména na základě porovnání více než 15 existujících indexů a ukazatelů kvality života i osobní pohody, z něhož vyplynula …viac
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to identify a way to appropriately measure the well-being of society which will consider both objective determinants of quality of life and subjective factors influencing life satisfaction of the population. This objective is attained mainly through the analysis of more than 15 existing indicators which resulted into specific recommendations for improvement of the new …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedúci: Pavel Štěpánek
  • Oponent: Josef Klement

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74880