Bc. Daniela Anna Dočkalová

Bakalářská práce

Hudební kultura v Uničově v letech 1945–1995

Musical culture in Uničov in the years 1945–1995
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá hudební kulturou ve městě Uničově v letech 1945–1995. Jedná se o dobu, po kterou byla vedena kronika hudební školy, tedy od jejího založení po 50. výročí založení školy. Cílem práce je popsat a shrnout hudební situaci v Uničově v daném období. Práce obsahuje stručný popis hudební kultury před rokem 1945, poté se vě-nuje jednotlivým spolkům a institucím v oblasti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with musical culture in the city of Uničov in the years 1945–1995. This is the period during which the chronicle of the music school was kept, i.e. from its founding to the 50th anniversary of the school's founding. The aim of the work is to describe and summarize the musical situation in Uničov in the given period. The thesis contains a brief description of musical culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Karafiát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta