Bc. Barbora Grebeníčková

Master's thesis

Podnikatelský záměr na založení nové společnosti

Business plan for establishing a new company
Abstract:
Podnikatelský plán je pro zakladatele firmy stěžejní řídící dokument, který slouží k uspořádání a představení podnikové koncepce, jelikož umožňuje uspořádat a dále rozvíjet původní myšlenku podnikatelského záměru. V plánu jsou zahrnuty cíle podniku, způsoby, jak těchto cílů dosáhnout a veškeré důležité oblasti, jako je způsob financování, pořízení majetku, marketingová strategie, plán prodeje, plán …more
Abstract:
A business plan is for the firm's founder a core management document which is used to introduce and organize certain business concepts. It allows to organize and further develop the original idea of a business plan. It includes objectives of the company, various ways of achieving these goals plus other relevant areas such as methods of financing, property acquisition, marketing strategy, sale plans …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Stanislava Čížková
  • Reader: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance