Tereza Kuběnová

Bakalářská práce

Recyklace fotovoltaických panelů

Recycling of photovoltaic panels
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi recyklace fotovoltaických panelů. Cílem práce bylo zhodnocení současného stavu problematiky recyklace fotovoltaických panelů a následný popis technologií k recyklaci užívaných. V úvodu práce byl popsánsoučasný stav společně s legislativním náhledem na problematiku, dále byl v práci vysvětlen princip funkce fotovoltaických panelů a také bylo definováno materiálové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of recycling photovoltaic panels. The aim of this thesis is to evaluate the current state of recycling photovoltaic panels and to describe the technologies used for recycling. At the beginning of the thesis the curent state was described together with the legislative view of this issue. The principle of the function of photovoltaic panels was explained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • Oponent: Martin Zemek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta