Bc. Soňa Vídenská

Bakalářská práce

Rigidity na trhu práce

Rigidities on Labor Market
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce s názvem Rigidity na trhu práce je literární rešerše ekonomických teorií, které vysvětlují a zdůvodňují existenci rigidit na trhu práce. Zaměřuji se na následující čtyři teorie: (i) dlouhodobé mzdové kontrakty, (ii) implicitní mzdové kontrakty, (iii) efektivnostní mzdy a (iv) hysterezní mechanismy na trhu práce. Tyto teorie nejprve představuji, kriticky hodnotím a poté …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis named Rigidities on Labor Market is conducting a literature review of economic theories, which explain and account for presence of rigidities on the labor market. I am focusing on four following theories: (i) long-term wage contracts, (ii) implicit wage contracts, (iii) efficiency wages and (iv) hysteresis mechanisms on labor market. The theories are firstly introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta