Theses 

Alternativní předškolní vzdělávání " Lesní školka" – Mgr. Pavlína Héčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Pavlína Héčová

Diplomová práce

Alternativní předškolní vzdělávání " Lesní školka"

Alternative pre-primary education " Forest day care"

Anotace: Práce je zaměřena na alternativní předškolní vzdělávání „ Lesní mateřskou školu“ Popisuje alternativní vzdělávání a věnuje se základním typům alternativních škol, které lesní mateřská škola využívá při své činnosti. Zaměřuje se na environmentální výchovu a prezentuje činnost lesní mateřské školy a její možnosti u nás. V práci je také zpracován projekt „Strašidla a strašidýlka.“ Jedná se o týdenní projekt, který je určen pro pedagogy začínající v lesní mateřské škole a slouží jim pro inspiraci, nebo k načerpání nových nápadů pro činnost s dětmi. Projekt poskytuje i přílohu, ve které jsou veškeré potřebné materiály k realizaci projektu.

Abstract: The work focuses on alternative pre-school education "Forest nursery school." Describes the alternative education approach and basic types of alternative schools the forest nursery uses in its activities. Focuses on environmental education and presents activities of the forest nursery school and its options in our environment. The work also contains a project named "Bogeyman and little bogies." This is a week-long project, which is designed for educators who are starting out in the forest nursery schooling and provides them with inspiration or brings new ideas for activities with children. The project includes an attachment containing all the necessary materials for realization of the project.

Klíčová slova: Lesní mateřská škola, alternativní pedagogika, projekt, environmentální výchova, pedagogické zásady, metody práce, legislativa Forest nursery, alternative pedagogy, project, environmental education, pedagogical principles, methods of work, legislation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 14:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz