Bc. Lucie MANGLOVÁ

Diplomová práce

Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří

Jan Nepomuk Neumann's Legacy in the Overseas
Anotace:
Diplomová práce je věnována osobnosti Jana Nepomuka Neumanna a jeho působení na našem území a v zámoří. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitala věnovaná Neumannovu narození, mládí a studiím. Další významná kapitola se věnuje Neuměnnově činnosti v Americe, kde prožil většinu svého života. Pozornost je věnována také závěru jeho života a problematice jeho blahořečení …více
Abstract:
The thesis is devoted to Johann Nepomuk Neumann and his activity in our country and overseas. The thesis is divided into several chapters. The most important are capitals of Neumann's birth, youth and studies. Another important chapter is devoted Neumann's activities in America, where he spent most of his life. Attention is also observed to the end of his life, and the issue of his beatification and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANGLOVÁ, Lucie. Odkaz Jana Nepomuka Neumanna v zámoří. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia