Bc. Jáchym Brzezina

Diplomová práce

Optimalizace Gibson assembly pro tvorbu polycistronních plasmidů určených k reprogramování somatických buněk do „medium spiny“ neuronů

Optimisation of Gibson assembly for construction of polycistronic vectors for somatic cell reprogramming into medium spiny neurons
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření několika-genového DNA fragmentu ve formě lentivirového vektoru, který by mohl představovat nástroj umožňující transdiferenciaci astrocytů na neurony (konkrétně „medium spiny“ neurony). Následně by tohoto mohlo být využito při léčbě pacientů některých neurodegenerativních poruch spojených se ztrátou neuronů, například Huntingtonovy choroby. Teoretická část …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the assembly of a multigene DNA construct in a form of a lentiviral vector, which could potentially be used as a tool for transdifferentiation of astrocytes into neurons (particularly the medium spiny neurons). This could then present a possible way of treating patients with some neurodegenerative diseases associated with loss of neurons, such as the Huntington’s disease …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Dr. Vladimír Pekařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.