Bc. Milan Zmítko

Bakalářská práce

Analýza slabin zabezpečení WPA a WPA2

Analyze of weaknesses WPA and WPA2
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zabezpečení bezdrátových Wi-Fi sítí, pomocí WPA a WPA2. V práci je popsán vývoj bezdrátových technologií a jsou detailně rozebrána jednotlivá zabezpečení, jejich slabá místa, včetně možných útoků na ně. Práce obsahuje potřebná doporučení pro zabezpečení různých druhů bezdrátové sítě. Praktická část práce se zabývá analýzou paketové komunikace jednotlivých …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of wireless Wi-Fi networks, that used WPA and WPA2. The work describes the development of wireless technologies and there are discussed in detail each security, their weaknesses, including possible attacks on them. The thesis contains the necessary recommendations for securing various types of wireless networks. The practical part deals with the analysis of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zmítko, Milan. Analýza slabin zabezpečení WPA a WPA2. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie