Monika Bednářová

Master's thesis

Ochota k Organizational Citizenship Behavior v závislosti na stylu vedení a sociální atmosféře v organizaci

Willingness to Organizational Citizenship Behavior depending on the management style and the social atmosphere of the organization
Abstract:
Tato práce má za cíl zjistit míru přítomnosti projevů Organizational Citizenship Behaviour (OCB) na daném pracovišti v souvislosti s potenciálním vlivem stylu vedení a sociální atmosféry v organizaci. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v organizaci X. Ke sběru dat byly použity standardizované metody poskytnuté vedoucí práce. Styl vedení byl zjišťován pomocí dimenzí Charismatické chování, …more
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the presence of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the workplace in relation to the potential influence of leadership style and social atmosphere in the organization. The research was carried out in the form of a survey questionnaire in the organization X. Standardized methods provided by the supervisor of this thesis were used for data collection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2020
  • Supervisor: Miloslava Hiršová
  • Reader: Martina Bohuslavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79003