Bc. Veronika Horáková

Bakalářská práce

Zadávání veřejných zakázek a jeho právní úprava v ČR

Assigning Public Procurement and Its Legal Regulation in the Czech Republic
Anotace:
Problematika veřejných zakázek je diskutovaným tématem zejména v souvislosti s efektivním nakládáním s veřejnými zdroji. V České republice upravuje tuto problematiku zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cílem práce je i přes rozsáhlost tématu deskripce několika základních oblastí zadávání veřejných zakázek a rozbor jeho právní úpravy pomocí analýzy platných právních předpisů upravujících zadávání …více
Abstract:
The issue of public procurement is a discussed topic in connection to the efficient use of public funds. Public procurement in the Czech Republic is regulated by the Act no. 137/2006 Coll., on public procurement. The aim of the theses is to describe several basic areas of procurement and to analyze the existing legislation regulating public procurement assigning processes. Firstly, the thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa