Bc. Pavel Mičan

Bachelor's thesis

Serializace a C++

Serialization and C++
Abstract:
Cílem práce je seznámit čtenáře s pojmem serializace a představit možná řešení ve vybraných programovacích jazycích – jmenovitě C#, Java, JavaScript a C++. V práci jsou dále popsána hlavní úskalí spojená se serializací. V každém ze zvolených jazyků jsou probrány základní metody serializace spolu s praktickými ukázkami. Některé jazyky a knihovny jsou podrobeny výkonnostním testům. Zvláštní pozornost …more
Abstract:
The aim of this thesis is to familiarize the reader with a term serialization and to present possible solutions in selected programming languages – namely C#, Java, JavaScript a C++. The difficulties concerning the process and implementation of a serialization are described separately for each of the chosen languages. Furthermore, basic methods of implementing data serialization in each of the chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Reader: RNDr. Hana Bydžovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky