Bc. Jiří Tecl

Bakalářská práce

Recruitment a assessment centre jako nástroj efektivního výběru talentovaných zaměstnanců

Recruitment and assessment centre as a tool of effective selection of talented employees
Anotace:
Předmětem bakalářské práce na téma Recruitment a Assessment Centre jako nástroj efektivního výběru talentovaných zaměstnanců je analýza současných metod získávání nových zaměstnanců do společnosti O2 Czech Republic a.s., způsob jejich výběru a následné kroky k tomu, aby vybraní jedinci byli pro firmu efektivní, tedy neodešeli předčasně ze společnosti a cítili možnost kariérního růstu. To vše zaměřeno …více
Abstract:
The Subject of this Bachelor thesis „Recruitment and Assessment Centre as a tool of effective selection of talented employees“ is an analysis of current process of recruitment into the company O2 Czech Republic, method of selecting the right employees and follow-up steps for selected individual to be effective for company. Especially not to leave prematurely and feel the possibility of career growth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní