Bc. Annamária Kundriková

Diplomová práce

Vizualizace kvality geografických dat

Spatial data quality visulization
Abstract:
The diploma thesis is focused on the visualization of the quality of spatial data. The main goal of this work was to verify the suitability of graphical variables for visualization of uncertainty, based on the results of testing in the study Visual Semiotics & Uncertainty Visualization: An Empirical Study [MACEACHREN A KOL., 2012] and answer the question: Is it possible to apply the given visualizations …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci kvality prostorových dat. Hlavním cílem práce bylo ověření vhodnosti grafických proměnných pro vizualizaci nejistoty, na základě výsledků testování ve studii Visual Semiotics & Uncertainty Visualization: An Empirical Study [MACEACHREN A KOL., 2012] a odpovědět na otázku: Je možné dané vizualizace aplikovat na evropského uživatele? Řešení problematiky bylo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta