Bc. Jan Mach

Bakalářská práce

Možné druhy vizualizace multidimenzionálních dat s využitím technologie Oracle Spatial a MapViewer

Possible types of visualization of multidimensional data using Oracle Spatial and MapViewer
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie Oracle Spatial a možnosti vizualizace multidimenzionálních dat pomocí této technologie a Oracle MapViewer. V praktické části jsou navrženy aplikace na vizualizaci prostorových dat a simulace pohybujících se kolejových vozidel po modelu železniční sítě. Aplikace jsou otestovány a je navrženo jejich využití.
Abstract:
The theoretical part of the thesis describes Oracle Spatial technology and visualization of multidimensional data using this technology and Oracle MapViewer. In the practical part are designed application on the visualization of spatial data and simulation of rolling stock objects in the railway network model. Applications are tested and designed its use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mach, Jan. Možné druhy vizualizace multidimenzionálních dat s využitím technologie Oracle Spatial a MapViewer. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky