Bc. et Bc. Zuzana Bláhová

Bakalářská práce

Rozdíly v preferenci barev u dětí z různých etnických skupin

Differences in Preference Colours by Children of various ethnic Groups
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání rozdílů v preferencích barev mezi dětmi z různých etnických skupin, konkrétně mezi romskými a neromskými dětmi. Do skupiny neromských dětí přitom nejsou zahrnuty děti z dalších etnických a národnostních menšin žijících v České republice. Teoretická část práce přibližuje v pěti kapitolách postupně témata relevantní pro cíl práce. V první kapitole jsou to základní …více
Abstract:
The bachelor´s thesis concentrates on the research of differences in colour preference among children from various ethnic groups, specifically between Romany and non-Romany children. The children from other ethnic groups and minorities living in the Czech Republic are not included in the non-Romany group. The theoretic part of the paper outlines step by step in five chapters the topics relevant for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií