Bc. et Bc. Zuzana Bláhová

Bachelor's thesis

Rozdíly v preferenci barev u dětí z různých etnických skupin

Differences in Preference Colours by Children of various ethnic Groups
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání rozdílů v preferencích barev mezi dětmi z různých etnických skupin, konkrétně mezi romskými a neromskými dětmi. Do skupiny neromských dětí přitom nejsou zahrnuty děti z dalších etnických a národnostních menšin žijících v České republice. Teoretická část práce přibližuje v pěti kapitolách postupně témata relevantní pro cíl práce. V první kapitole jsou to základní …more
Abstract:
The bachelor´s thesis concentrates on the research of differences in colour preference among children from various ethnic groups, specifically between Romany and non-Romany children. The children from other ethnic groups and minorities living in the Czech Republic are not included in the non-Romany group. The theoretic part of the paper outlines step by step in five chapters the topics relevant for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Šipula
  • Reader: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií