Bc. Lukáš Krekáň

Bakalářská práce

Možnosti využití moderních technologií pro řízení skladů

Possibility of using new technologies in warehouse management
Abstract:
The bachelor thesis "Possibilities of using modern technologies for warehouse man-agement" analyses possibilities of using new technologies in warehouse management. The first chapter examines warehouse processes and methods used to make these pro-cesses more efficient. The second chapter inspects inventory control and its methods. The third chapter analyses possibilities of using new technologies and …více
Abstract:
Bakalárska práca „Možnosti využitia moderných technológií pre riadenie skladu“ sa za-oberá možnosťami využitia technológií pre podporu procesov riadenia skladu a inventarizácie. Prvá kapitola sa venuje skladovým procesom a metódam, ktoré uľahčujú tieto procesy. Druhá kapitola obsahuje opis procesu inventarizácie a metódy k zlepšeniu procesu. Tretia kapitola analyzuje možnosti využitia nových technológií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Kormaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta