Theses 

Odměňováni a motivace zaměstnanců v podniku – Bc. Václav Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Václav Svoboda

Diplomová práce

Odměňováni a motivace zaměstnanců v podniku

Remuneration and Motivation of Employees in the Company

Anotace: Diplomová práce je věnována analýze systému odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě MHM EKO s.r.o. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti odměňování a motivace. Jedná se o strategie odměňování, mzdový systém, mzdové formy, fáze odměňování a zaměstnanecké výhody. U motivace jde o typy a procesy motivace, pracovní motivace, motivačními teoriemi a vztahem mezi motivací a odměňováním. Praktická část se zabývá analýzou, empirickým šetřením a rozhovorem v podniku MHM EKO s.r.o. a následným doporučením možných změn v oblasti odměňování a motivace v podniku.

Abstract: The thesis devoted to an analyze the system of remuneration and motivation of employees in the company MHM EKO s.r.o. The theoretical part describes the basic concepts of reward and motivation. This is a remuneration strategy, payroll system, payroll forms, phase compensation and employee benefits. In terms of types of motivation are motivation processes, work motivation, motivational theories and the relationship between motivation and remuneration. The practical part deals with the analysis, the empiric investigation and the interview in the company MHM EKO s.r.o. Advising the possible changes in reward and motivation in the company.

Klíčová slova: odměňování, motivace, mzdové formy, mzda, systém odměňování, zaměstnanecké výhody, teorie motivace, remuneration, motivation, payroll forms, wages, reward system, employee benefits, motivation theory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:04, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz