Bc. Barbora Novotná

Diplomová práce

Sídliště jako postsocialistický symbol i milovaný domov: Brno - Vinohrady

Housing estate as a symbol of postsocialism and beloved home: Brno - Vinohrady
Anotace:
Předkládaná práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry lze rozsáhlá panelová sídliště zbudovaná za socialistického režimu považovat za symbol postsocialistického města. V rozhovorech se současnými či bývalými obyvateli Brna – Vinohrad se zaměřuje na významové struktury, ve kterých komunikační partneři o svých domovech promlou-vají, a zkoumá tak jejich vztah k sídlišti a způsob, jakým se vyrovnávají …více
Abstract:
The presented work aims to find out to what extent the housing estates built dur-ing the socialist regime can be considered a symbol of the post-socialist city. In inter-views with current or former inhabitants of Brno – Vinohrady, the work focuses on struc-tures of meaning in which the communication partners talk about their homes. Through this it analyses their relationship with the housing estates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.