Monika NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná

Coal mining, its impacts, and changes in the mining landscape of mining territory Karviná Mine.
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje problematiku těžby černého uhlí a její vlivy na hornickou krajinu dobývacího prostoru Dolu Karviná. Práce ve své první části popisuje teoretické aspekty hlubinné těžby černého uhlí, vymezuje legislativně těžbu z pohledu horního zákona, vymezuje zájmové území a charakterizuje základní fyzicko-geografické znaky daného území. V další části práce jsou stručně popsány podstatné …více
Abstract:
The bachelor thesis analysis the issue of hard coal mining and its impacts on the mining landscape of the mining territory Karviná Mine. The introductory part describes theoretical aspects of deep hard coal mining, defines the mining from legal point of view of the mining code, defines the territory of interest, and characterises the basic physical-geographical features of the given territory. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
Zveřejnit od: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Monika. Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná. Český Těšín, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta