Bc. Jiří Fajkoš

Diplomová práce

Přesun hlavního nádraží v Brně - ano či ne?

Relocation the main railway station in Brno - yes or no?
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Přesun hlavního nádraží v Brně – ano či ne?“ je analýza problémové přestavby železničního uzlu Brno. Stávající situace je dlouhodobě neudržitelná a nevyhovuje moderním požadavkům, které jsou předpokladem pro budoucnost vysokorychlostních tratí ve městě. Na konečném řešení je závislá i rozvojová zóna Jižní centrum, kde může vyrůst nová brněnská čtvrť. V práci bude za pomoci …více
Abstract:
The analysis of problematic reconstruction of the railway junction in Brno is the subject of this thesis called „Relocation the main railway station in Brno – yes or no?“ Current situation is unsustainable and does not meet modern requirements, which are a prerequisite for future of high speed railway lines in the city. There is a developement zone – South Centre, which is dependent on the final solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta