Adéla Rejdová

Bakalářská práce

The role of women rights NGO in Middle East

Role organizací na práva žen na Středním Východě
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje přínos neziskových organizací na práva na vývoj žensých práv na Středním Východě. Informuje o historickém vývoji ženských organizací a popisuje jakou roli ženské organizaci sehrávají v rámci posílení žen na Středním Východě. Popusuje vývoj ženských organizací ve vybraných Středovýchodních státech a popisuje jejich současnou situaci, a tím je i porovnává. Tato bakalářská …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the contribution of women’s rights NGOs to the development of women’s right in the Middle East. It informs about the historical development of women’s organizations and it describes what role do the women’s rights organization play in the women’s empowerment in the Middle East. It explains the emergence of the women’s organization in selected Middle Eastern countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.
  • Oponent: Veronika Svatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií