Bc. Hronová Hronová

Diplomová práce

Logaritmicko - lineární modely

Logarithmic - linear models
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme log-lineárním modelům. Uvádíme možnosti jejich vzniku, kontingenční tabulky, kritéria pro výběr vhodného modelu, interpretaci parametrů a v poslední kapitole zpracováváme reálný soubor dat. Vše je doplněno o názorné výpočty v systému R.
Abstract:
In this thesis we study log-linear models. We describe methods of their formation, contingency tables, criteria for selecting the appropriate model, parameter interpretation and in the last chapter we analyze the real data set. All this is complemented by illustrative calculations in the R system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika