MgA. Bc. Barbora Nesvadbová

Master's thesis

Dramatická postava a herec před mikrofonem

Dramatic character and actor before the microphone
Anotácia:
Diplomová práce "Dramatická postava a herec před mikrofonem" pojednává o herectví ve vztahu k rozhlasové tvorbě.
Abstract:
This thesis "Dramatic character and actor infront of microphone" is dealing with acting profession in relation to radio production
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: MgA. Tomáš Soldán
  • Oponent: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/uwbvl/