MgA. Taťána Janevová

Diplomová práce

Bernard Hiller - Stop Acting Start Living; podtitul: Aneb cesta stydlivé holky z Moravy za koučem z Hollywoodu

Bernard Hiller - Stop Acting Start Living; subheading: Or the journey of a shy girl from Moravia in her way to coach from Hollywood
Anotace:
Diplomová práce „Bernard Hiller - Stop Acting Start Living Aneb cesta stydlivé holky z Moravy za koučem z Hollywoodu” se zabývá hereckou metodu amerického pedagoga herectví Bernarda Hillera a představuje autorčinu osobní životní cestu, která byla výrazně ovlivněna setkáním s Bernardem Hillerem. Diplomová práce si klade za cíl představit tuto specifickou výukovou metodu českému čtenáři a prozkoumat …více
Abstract:
Diploma thesis „Bernard Hiller – Stop Acting Start Living Or the journey of a shy girl from Moravia to coach from Hollywood“ deals with an acting method of an acting teacher Bernard Hiller and shows the personal life’s journey of an author of the diploma thesis which was highly influenced by meeting with Bernard Hiller. The aim is to represent this specific teaching method to a Czech reader and explore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Alena Doláková
  • Oponent: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/j72e5/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní herectví