Romana ŠNAJPERKOVÁ

Bachelor's thesis

"Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života"

"Personnel policy of employers and family policy of Ministry of Labour and Social Affairs supporting work-life balance"
Abstract:
Bakalářská ráce se zabývá problematikou sladění pracovního a rodinného života v současné době a v kontextu českých zaměstnavatelů. Zmiňuje vývojna pracovním trhu a v rodinných soužitích v České republice po roce 1989. V návaznosti na aktuální demografickou situaci analyzuje podmínky těhotných zaměstnankyň ve vztahu k zaměstnavateli a průběh odchodu na mateřskou dovolenou. Dále popisuje opatření rodinné …more
Abstract:
Work deals with the questions of work-life balance in nowadays era end within czech employers. It mentions development on the labour market and in family cohabitations in Czech republic after year 1989. According to actual demografic situation the work analyses conditions of pregnant employees within their employers and process of going on maternity leave. It describes arrangements of family policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Radka Michelová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNAJPERKOVÁ, Romana. "Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života". Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická