Ing. Ludmila Havlíčková

Bachelor's thesis

Založení s.r.o. s převodem obchodního majetku fyzické osoby jako jediného zakladatele

Foundation of a Limited Liability Company with the business property transfer of a natural person as the only founder
Anotácia:
Cílem práce je rozbor možností založení společnosti s ručením omezeným včetně reflexe na právní, daňová a účetní pravidla. Popisuje způsob vkladu a navýšení základního kapitálu.
Abstract:
The aim of the thesis is to present the possible ways of founding a Limited Liability Company and to outline the legal, tax and accounting rules. The thesis describes a method of deposit and increase of basic capital.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Petr Buchníček
  • Oponent: Ing. Václav Masner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting