Bc. Patrik Pompe

Diplomová práce

Vizualizační komponenty pro problémy z oblasti energy informatics

Visual components for energy informatics problems
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací vizualizačního nástroje pro simulační prostředí GridMind, které je používáno při řešení komplexních problémů v energetice. Obor energetiky a simulací je krátce představen, jsou definovány požadavky na vizualizační nástroj. Na základě analýzy možností vizualizace a její technické realizace jsou pro několik reálných problémů navrženy odpovídající vizualizační …více
Abstract:
This thesis deals with design and implementation of visualization framework to support process in simulation tool GridMind which is used for solving complex energetic problems. A brief overview of this area is provided and requirements for visualization framework are defined. Some real problems from are solved with new designed visualization methods which are implemented in this visualization framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky