Theses 

Lidový oděv ve Velkých Bílovicích v minulosti a současnosti – Mgr. Michaela Rybecká

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michaela Rybecká

Bachelor's thesis

Lidový oděv ve Velkých Bílovicích v minulosti a současnosti

Folk costumes in Velké Bílovice in history and present

Abstract: Cílem práce je představit lidový oděv ve Velkých Bílovicích, který se zachoval ve sbírce místního Městského vlastivědného muzea a na základě těchto hmotných dokladů, s přihlédnutím k písemným a ikonografickým pramenům, zachytit jeho vývoj a proměny od 19. století až po současnost. V úvodních kapitolách je nejdříve krátce zachycena historie městečka Velké Bílovice a jeho muzea, pak následuje charakteristika sbírky lidového oděvu. Další část se již podrobně věnuje popisu jednotlivých oděvních součástek, které se v muzeu zachovaly. Ve sbírce značně převažují součástky ženského kroje, zatímco mužský oděv je zastoupen pouze několika kusy. Proto se práce podrobně zaměřuje pouze na vývoj ženského kroje. Poslední kapitola se pak věnuje současné podobě ženského i mužského kroje ve Velkých Bílovicích a jeho nositelům. Zamýšlí se nad stávající situací, současnou funkcí kroje a příležitostmi, ke kterým se nosí.

Abstract: The purpose of my work is to introduce folk costumes in Velké Bílovice which is deposit in the local Town museum. On the basis of these material vouchers I would like to describe its evolution and transformation since the 19th century to present. In the first chapters is caught up the history of the town Velké Bílovice and its museum shortly, followed with the characterics of the folk costumes collection. The next part describes various pieces of folk dress which were saved in the museum. There are much more pieces of woman folk dress in the collection, on the other hand man clothes are just a few items. The bachelor thesis then focus on evolution of woman folk dress closely. The last chapter devote to present style of woman and man folk clothing in Velké Bílovice. It is thinking about current situation, present function of the clothing and occasions when is weared.

Keywords: lidový oděv, kroj, hanácké Slovácko, folk costumes

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2009
  • Reader: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:15, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz