Mgr. Jan Schejbal, Ph.D.

Disertační práce

Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods

Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods
Anotace:
Alzheimerova choroba (AD) je celosvětově hlavní příčinou demence a představuje zásadní výzvu pro současnou společnost. V poslední desetiletích bylo zjištěno, že enzym β-sekretáza (BACE1) hraje klíčovou roli v rozvoji AD a představuje tak možný cíl léčby. Předpokládá se, že specifická inhibice BACE1 může zpomalit, nebo přímo zastavit, rozvoj AD. Potřeba efektivních a spolehlivých metod pro testování …více
Abstract:
Alzheimer’s disease (AD) is the leading cause of dementia worldwide and represents a major challenge for modern society. In last decades the enzyme β-secretase (BACE1) has been recognized as a key player in the AD pathogenesis and a putative drug target. It has been postulated that specific inhibition of BACE1 may slow down or even stop the AD progression. Therefore, the need for efficient and reliable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., prof. Ing. Ivan Mikšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta