Bc. Sylva Lacinová

Bakalářská práce

Hry pro rozvoj hudebního cítění v mateřské škole

Games for the development of musical feeling in kindergarten
Anotace:
V této práci se zabýváme hrami podporujícími rozvoj hudebnosti dětí předškolního věku. Uvádíme množství příkladů her, které lze s dětmi v mateřské škole provádět. V první části se zabývám hudebními schopnostmi a dovednostmi, dětskou hrou a dále také souvislostí mezi RVP PV a hudebně zaměřenými aktivitami. V druhé části práce jsou uvedeny samotné příklady činností, které podporují rozvoj hudebnosti …více
Abstract:
In this thesis we focused on games for development of musical skills of preschool children. We present a number of examples of games that can be used with kids in kindergarden. The first part deals with musical abilities and skills, child´s games and hereinafter also connections between RVP PV and musically oriented activities. In the second part we present examples of games for musicality development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta