Theses 

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání. – Bc. Petra Chrástová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Bc. Petra Chrástová

Bakalářská práce

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání.

Musical activities in the development of children with specific developmental behavioral disorder in Pre-school Education.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na využití hudebních činností k rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování. Nabízí vhodný přístup pedagoga a náměty hudebních činností využitelných v předškolním vzdělávání. Pojednává o hudbě jako o nástroji pozitivního působení na psychiku člověka.

Abstract: This thesis deals with the use of musical activities for development of children with specific developmental behavioral disorder. Thesis also offers appropriate approach of the teacher to children and the themes of musical activities applicable in pre-school education. It also deals with music as an instrument of positive influence on human psyche.

Klíčová slova: hudební činnosti, hudba, porucha chování, ADHD, předškolní věk, muzikoterapie, psychomotorika, relaxace, musical activities, music, behavior disorder, pre-school-age children, music therapy, psychomotorics, relaxation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz