Mgr. Lenka MINAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Brněnská dimenze evropanství

Brno Dimension of the Europeanship
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem poznávání prostředí z hlediska jeho mikro i makrostruktury, historie i současnosti a důležitostí kontinuálního mapování světa studiem jeho obyvatel, ve kterých jsou neoddělitelně prolnuty složky racionální a emocionální. Autorka na základě původního výzkumu popisuje činitele, kteří ovlivňují vnímání vlastní identity a schopnost zvnitřnění integračních procesů v rámci …více
Abstract:
This bachelor work is concerned with the importance of studying the environment from the point of view of its micro and macro structure, both its history and presence. The author focuses on the potential hidden in mapping the world throughout exploring its inhabitants and their rational and emotional sides being intertwined. On the base of the research there are featured the most significant agents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2006
Zveřejnit od: 29. 11. 2006
Identifikátor: 1004262

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Lenka Rogožanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍKOVÁ, Lenka. Brněnská dimenze evropanství. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 11. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 11. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce