Barbora Mazlová

Master's thesis

Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla

The evaluation of the effect of therapy by Roswitha Brunkow by means of posturography at persons with defective posture
Anotácia:
Práce je zaměřena na zhodnocení účinku cvičení metodou Roswithy Brunkow. Hlavním cílem této metody je náprava pohybových vzorců a úprava svalové dysbalance. Terapeutickými prostředky jsou vzpěrná cvičení s aktivací příslušných svalových řetězců v diagonálním směru. V experimentální části práce je srovnávána skupina probandů s metodou Brunkow a skupina probandů se spinálním cvičením. K posouzení efektivity …viac
Abstract:
The thesis is aimed for the evaluation of the effect of exercise therapy by Roswitha Brunkow. The main goal of this thesis is modification of movement patterns and correction of muscle imbalance. The therapeutic means are push-up exercises evoking the diagonal activation of appropriate muscle chains. There is compared the group of probands with exercise therapy by Roswitha Brunkow with the group of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedúci: Anita Můčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2009 dostupné: světu