Barbora Mazlová

Master's thesis

Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla

The evaluation of the effect of therapy by Roswitha Brunkow by means of posturography at persons with defective posture
Abstract:
Práce je zaměřena na zhodnocení účinku cvičení metodou Roswithy Brunkow. Hlavním cílem této metody je náprava pohybových vzorců a úprava svalové dysbalance. Terapeutickými prostředky jsou vzpěrná cvičení s aktivací příslušných svalových řetězců v diagonálním směru. V experimentální části práce je srovnávána skupina probandů s metodou Brunkow a skupina probandů se spinálním cvičením. K posouzení efektivity …more
Abstract:
The thesis is aimed for the evaluation of the effect of exercise therapy by Roswitha Brunkow. The main goal of this thesis is modification of movement patterns and correction of muscle imbalance. The therapeutic means are push-up exercises evoking the diagonal activation of appropriate muscle chains. There is compared the group of probands with exercise therapy by Roswitha Brunkow with the group of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2009
  • Supervisor: Anita Můčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2009 dostupné: světu