Kateřina VYCPÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Morfologický a syntaktický vývoj osvojování anglického jazyka

Morphological and Syntactic Development in Child Language Acquisition of English
Abstract:
This thesis deals with morphological and syntactic development in child language acquisition of English, it provides a basic summary of undertaken milestones of language development. It mainly focuses on acquisition of fourteen grammatical morphemes and production of various temporal references.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá morfologickým a syntaktickým vývojem při osvojování anglického jazyka dětmi a poskytuje přehled stádií jazykového vývoje. Pozornost je soustředěna zejména na osvojení čtrnácti gramatických morfémů a na proces vytváření různých temporálních referencí.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYCPÁLKOVÁ, Kateřina. Morfologický a syntaktický vývoj osvojování anglického jazyka. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

Práce na příbuzné téma