Theses 

Marketingový mix v komerčnej poisťovni – Ľuboš Hodossy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Ľuboš Hodossy

Bakalářská práce

Marketingový mix v komerčnej poisťovni

Marketing Mix in Insurance Company

Abstract: Bachelory thesis deals with marketing mix in specific commercial insurance company. The work is divided into three chapters. In the first theoretical chapter are defines terms as commercial insurance company and the object of its activity, insurance, marketing in commercial insurance company, marketing mix and communication mix. Second chapter dedicates analyzing individual tools of marketing mix in selected commercial insurance company. The final chapter deals with proposals and recommendations for more effective action of the marketing mix tools in specific commercial insurance company.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá marketingovým mixom v konkrétnej komerčnej poisťovni. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej teoretickej kapitole sú definované pojmy komerčná poisťovňa a predmet jej činnosti, poistenie, marketing v komerčnej poisťovni, marketingový a komunikačný mix. Druhá kapitola sa venuje analýze jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranej komerčnej poisťovni. Záverečná kapitola sa zaoberá návrhmi a odporúčaniami na efektívnejšie pôsobenie nástrojov marketingového mixu v danej komerčnej poisťovni.

Klíčová slova: komerčná poisťovňa, poistenie, marketing, marketingový mix, commercial insurance company, insurance, marketing mix

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Gabriela Tokárska, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz