Theses 

Marketingový mix v komerčnej poisťovni – Ľuboš Hodossy

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ľuboš Hodossy

Bachelor's thesis

Marketingový mix v komerčnej poisťovni

Marketing Mix in Insurance Company

Abstract: Bachelory thesis deals with marketing mix in specific commercial insurance company. The work is divided into three chapters. In the first theoretical chapter are defines terms as commercial insurance company and the object of its activity, insurance, marketing in commercial insurance company, marketing mix and communication mix. Second chapter dedicates analyzing individual tools of marketing mix in selected commercial insurance company. The final chapter deals with proposals and recommendations for more effective action of the marketing mix tools in specific commercial insurance company.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá marketingovým mixom v konkrétnej komerčnej poisťovni. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej teoretickej kapitole sú definované pojmy komerčná poisťovňa a predmet jej činnosti, poistenie, marketing v komerčnej poisťovni, marketingový a komunikačný mix. Druhá kapitola sa venuje analýze jednotlivých nástrojov marketingového mixu vo vybranej komerčnej poisťovni. Záverečná kapitola sa zaoberá návrhmi a odporúčaniami na efektívnejšie pôsobenie nástrojov marketingového mixu v danej komerčnej poisťovni.

Keywords: komerčná poisťovňa, poistenie, marketing, marketingový mix, commercial insurance company, insurance, marketing mix

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Reader: Ing. Gabriela Tokárska, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:38, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz