Bc. Tomáš Škoda

Diplomová práce

Rekonstrukce křižovatky silnic I/10 a I/14 v Harrachově

Intersection Reconstruction of the Roads I/10 and I/14 in Harrachov
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí stykové křižovatky silnic I/10 a I/14, nacházející se u obce Harrachov. Záměrem práce je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Z vyhodnocených dopravních průzkumů je navržena přestavba stykové křižovatky na křižovatku okružní. V rámci přestavby je také řešen bezpečný pohyb chodců v prostoru křižovatky.
Abstract:
The diploma thesis deals with reconstruction of the T-junction of roads I/10 and I/14, located near the village of Harrachov. The purpose of the work is to increase safety and fluency of the transport. According to the evaluated traffic surveys, it is proposed to reconstruct the T-junction at the roundabout. The reconstruction also deals with the safe movement of pedestrians in the junction area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škoda, Tomáš. Rekonstrukce křižovatky silnic I/10 a I/14 v Harrachově. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera