Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D.

Doctoral thesis

Detekce oportunních infekcí molekulárně biologickými metodami u hematoonkologických pacientů

The detection of opportunistic infections in hematooncological patients using molecular biological methods
Abstract:
Závažnou komplikací léčby pacientů s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Tyto infekce jsou u pacientů se sníženou obranyschopností charakteristické těžkým průběhem a mohou vést až k úmrtí pacienta. Hlavní původce lze rozdělit na mykotické, bakteriální, a virové, jejichž laboratorní diagnostika u pacientů s hematologickým onemocněním je předmětem této …more
Abstract:
The opportunistic infections represent serious complications in treatment of patients with hematologic malignancies. These infections are associated with severe course and high mortality in immunosuppressed individuals. The main causatives can be divided into three groups - fungal, bacterial and viral agens; the laboratory detection of viral pathogens is the subject of this work. The routine monitoring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 3. 2013
  • Supervisor: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta