Lucie PEKAŘOVÁ

Diplomová práce

Učení se novým pohybovým dovednostem ve vztahu k projevům emoční stability u žáků základní školy

The teaching of new kinetic skills in relation to the manifestations of the emotional steadiness of pupils at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá učením se nových pohybových dovedností ve vztahu k projevům emoční stability u žáků ZŠ. Práce je napsána na základě informací získaných studiem odborné literatury, pozorováním žáků a výsledků dotazníkového šetření žáků a rodičů. Pozornost je věnována zařazením žáků do skupin podle jejich emocionálních projevů a následné zkoumání pohybových dovedností. Zhodnocením získaných …více
Abstract:
Graduation thesis puts mind to learning of new movement skills in ralation to express emotional stability of pupils of primary school. The thesis is written on the basis of information obtained by study of special literature, sighting of pupils and results of questioning of pupils and parents. Attention is paid to pupils classification to groups according to their personality expressions and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Vencovská Radka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program:
Učitelství pro základní školy