Lucie Hýsková

Bakalářská práce

Možnosti využití rekonverze a revitalizace brownfields pro rozvoj cestovního ruchu v regionu

The possibilities of revival and reconversion of brownfileds in the regional tourism
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na současný problém s nevyužitými a chátrajícími plochami, areály a budovami, tzv. brownfields. Celá práce se zabývá problematikou brownfields a možností jejich využití pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Teoretická část bakalářské práce více přiblíží pojem brownfields, vysvětluje jejich původ, kategorie a vznik problémů, které přináší a budou nadále přinášet, pokud …více
Abstract:
This bachelor‘s thesis is focused on the current problem with unused and dilapidated grounds, areas and buildings, the so-called brownfields. The whole work addresses the topic of brownfields and the possibility of their utilization for the development of tourism in the region. The theoretical part of the bachelor's thesis brings the concept of brownfields closer, explains their origin, categories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS