Ing. Anida Krajina, Ph.D.

Disertační práce

Interpretace online spotřebitelského chování z perspektivy neurovědy o spotřebiteli - mezigenerační studie

Interpretation of online consumer behaviour from the consumer neuroscience perspective - cross generational study
Anotace:
Cílem práce je prezentace výsledků empirického výzkumu věnovaného chování spotřebitelů, zacíleného na zkoumání vizuálních preferencí a vzorců chování v online prostředí a porovnání výsledků u dvou generací (generace Y a generace Z) zkoumaných osob. Empirický výzkum využívá eye-tracking, doplněný hloubkovými rozhovory a metodu laddering s využitím modelu means-end-chain pro zkoumání hodnot obou generací …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to reveal the results of empirical research on consumer behavior, more precisely, visual attention and behavioral patterns in online environment and compare the results between two generations (Generation Y and Generation Z). Empirical research was conducted by using eye tracking, complemented with in-depth laddering interviews based on the means-end chains model, in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Melika Husić- Mehmedović, Univ.-Doz. Mag. Dr. Claus Ebster, MBA, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta