Theses 

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče – Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče

Nursing care of a patient with meticillin - resistant Staphylococcus aureus in the home care agency

Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s nozokomiální nákazou MRSA v domácí péči. Teoretická část poskytuje komplexní informace o domácí péči, charakterizuje meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus, nozokomiální nákazy a popisuje principy ošetřování pacienta s MRSA, dodržování ochranné bariéry a režimových opatření. Praktická část je zaměřená na ošetřovatelskou péči o pacienta s MRSA a zhodnocení kvality jeho života.

Abstract: This thesis deals with a patient with nosocomial infection MRSA in nursing home care. The theoretical part provides comprehensive information about home care, characterizes meticillin - resistant Staphylococcus aureus, nosocomial infections and describes principles of treating MRSA patients, keeping protective barriers and lifestyle changes. The practical part is focused on a MRSA patient nursing home care and appreciation of quality of his life.

Keywords: meticillin, rezistentní Staphylococcus aureus, nozokomiální nákaza, režimová opatření, pacient, rodina

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bohumila Hajšmanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64758 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRHOVÁ JENÍČKOVÁ, Veronika. Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 00:17, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz