Silvie Tvrdá

Bakalářská práce

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of translation analysis of proper names that have appeared in the book series A Song of Ice and Fire written by American author George Raymond Richard Martin. Names that are semantically loaded create various ideas to different people. The main purpose of this topic is to analyze selected name choices given by the author and the culture-specific methods and …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy překladu vlastních jmen vyskytujících se v knižních sériích Píseň ledu a ohně amerického autora George Raymond Richard Martina. Jména, která jsou sémanticky bohatá, vytváří pro různé lidi různé představy. Hlavním účelem této práce je analyzovat vybraná jména navržená autorem a také kulturně specifické metody a strategie užité při jejich překladu do českého …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tvrdá, Silvie. A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi