Bc. Markéta MITÁŠOVÁ

Diplomová práce

Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí

Conception of Ageing at Present - Ageism vs. Modern Attitude to Old Age and Ageing
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice diskriminace starších osob, seniorů, dnes nazývána jako problematika ageismu. Teoretická část se zabývá nejprve charakterizováním období stáří, v dalších kapitolách se blíže zaměřuje na společenský problém ageismus a rovněž v další kapitole pojednává o moderních přístupech ke stáří. Cílem teoretické části diplomové práce je zaměřit se a objasnit si problematiku …více
Abstract:
The thesis deals with problems of discrimination against on older people, seniors, today named as ageism. The theoretical part deals about old age, in other charter is focuses on the social problem of ageism, and in the next chapter deals with modern approaches to old age. The theoretical part of this thesis is focus and clarify the issues of ageism, the main causes and consequences. The chapter modern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MITÁŠOVÁ, Markéta. Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe