Bc. Petra Ježová

Diplomová práce

Nová konfliktní linie v Evropském parlamentu ve volebním období 2004-2009: Existence konfliktní linie východ-západ, respektive staří-noví členové?

New cleavage in the EP in electoral period 2004-2009: Existence of the East-West or old-new members cleavage?
Anotace:
Tato diplomová práce vychází z předpokladu, že pátou a šestou vlnou východního rozšíření proběhlo rozšíření EU o země se zcela historicky odlišnými kořeny vzhledem k jejich zkušenostem s autoritativními komunistickými režimy po dobu nejméně 41 let. Z hlediska stranických systémů EU přijala v roce 2004/2007 země s odlišnou stranickopolitickou tradicí, odlišnými mechanismy fungování stranické soutěže …více
Abstract:
This diploma thesis is based on the assumption that the fifth and sixth round of the enlargement of the European Union meant an accession of countries with different historical roots especially given their experience with authoritarian communist regimes for at least 41 years. In terms of party systems the countries accepted in 2004 and 2007 were of different partisan traditions, different mechanisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií